39:37
Community Growth Lab

Podcast

Những cuộc trò chuyện thú vị với những Founders cộng đồng. Những kinh nghiệm, đúc kết, những sai lầm, bài học, thành tựu...trên hành trình xây dựng cộng đồng dài hơi, nhiều gian nan nhưng cũng vô vàn ý nghĩa.
LATEST
·
39:37
Podcast #4: Cộng đồng Dạy trẻ song ngữ