2 Comments

Dù mình có là Admin của Mom Village thì mình vẫn thuộc về CGL nhé 😉

Expand full comment
author

Cám ơn bạn mình, động lực viết bản tin là đây chứ đâu 🥰

Expand full comment