4 Comments

Cảm ơn Phượng, tớ sẽ áp dụng luôn cho 1 cộng đồng đang làm admin

Expand full comment
author

Yay Linh 😉

Expand full comment
Aug 30, 2023Liked by Phượng Nguyễn

bài hnay thú vị quá, giúp tôi có thêm mấy ý tưởng cho cộng đồng sắp tới

Expand full comment
author

Thật là vui vì bài viết hữu ích 🥰

Expand full comment